Duurzaam ontwerpen en bouwen
Vital Places ontwerpt en ontwikkelt gebouwen die energie opleveren in plaats van energie kosten, en die luchtzuiverend en waterzuiverend zijn. Een vitaal verblijfsklimaat voor de gebruiker in en om het gebouw staat hierbij centraal. Wij gebruiken daarbij een unieke integrale ontwerp- en ontwikkelmethode waarbij we groen, techniek en gebouw met elkaar integreren.

Veel kennis en ervaring leidt tot inspirerende resultaten
Vital Places beschikt over een architect en een vakkundig ontwerpteam met een grote hoeveelheid kennis en ervaring op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame technieken en duurzame groenvoorzieningen. Daarnaast beschikt de netwerkorganisatie Vital Places over een groot aantal experts, ieder bekwaam op zijn of haar eigen gebied om bij te dragen aan vitale en duurzame omgevingen. Op die manier kunnen we elk gebouw, gebied of omgeving creëren die jij voor ogen hebt.

Integrale ontwikkelmethode zorgt voor winst
De wensen van de ontwikkelaar, belegger, (eind)gebruiker, ontwerper en uitvoerende worden in het totaalproject geïntegreerd. Op die manier ontstaat er ook commercieel gezien een goed eindproduct; een belangrijk gegeven voor organisaties die werken vanuit de ‘people, planet, profit’- of MVO-gedachte werken.

Meer weten?
Wil je meer weten over vitaal design en het op een vitale en duurzame manier ontwerpen en ontwikkelen van gebieden en gebouwen? Neem dan contact met ons op.

Of bekijk een aantal voorbeeldprojecten.