Vital Places

project De Zwanebloem

Carla Mesman
Directeur
Openbare Basisschool
de Zwanebloem

“De Vitale Scholen benadering heeft de algehele sfeer in onze school verbeterd. Na de aanpak van ons binnenklimaat was de rust voelbaar en dat zorgde voor beter geconcentreerde kinderen, blije leerkrachten en minder ziekteverzuim. Eén Vitaal Lokaal kon al gerealiseerd worden voor € 7.500,- uitgaande van voldoende basisventilatie en natuurlijk daglicht.”

In 2010-2011 vond onafhankelijk onderzoek plaats naar de effecten op kinderen en leerkrachten als gevolg van het gevitaliseerde binnenklimaat. Het fijnstofgehalte in de lucht nam met meer dan 50% af en de concentratie van kinderen met meer dan 50% toe.

“Mijn stuiterballetjes zijn nu rustig en geconcentreerd.”